Wiedza i doświadczenie Drukuj

Wiedzą i doświadczeniem legitymuje się Jadwiga Krajewska właścicielka Kancelarii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i studiów podyplomowych.

Przygoda z rachunkowością trwa od początku aktywności zawodowej, podczas której obejmowała kolejne stanowiska w dziale księgowości od rachmistrza do głównego księgowego. Uprawnienia biegłego rewidenta posiada od 25-ciu lat i takie same doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Przez dziesięć lat kierowała działem audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej i nadzorowała badania sprawozdań finansowych. Prowadziła również szkolenia wewnętrzne dla asystentów oraz kierowała aplikacjami kandydatów na biegłych rewidentów. Powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, jako biegły sądowy, przez 3 lata sporządzała dla sądów opinie z zakresu finansów i rachunkowości. Stale się dokształca, zarówno poprzez szkolenia obligatoryjne, jak również na zewnętrznych szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizowane podmioty. W listopadzie 2007 roku podjęła decyzję o utworzeniu własnej Kancelarii. Od momentu uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przeprowadzała audyty pod własną marką. Obecnie skupia się głównie na usługowych prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz doradztwie z zakresu rachunkowości. Doradza również podmiotom w organizacji rachunkowości opracowując zasady polityki rachunkowości.


Dodatkowe atuty
Nie przez przypadek na siedzibę firmy wybrała biuro pod jednym dachem z doradcą inwestycyjnym.

Dołącz do firm
, które zaufały Kancelarii i powierzyły jej badanie swoich sprawozdań finansowych, wykonanie usług poświadczających oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych.