Oferta Drukuj

Kancelaria oferuje następujące usługi:

badanie sprawozdań finansowych - informacja dla Zarządów i Właścicieli. Jeśli istnieje obowiązek badania sprawozdań finansowych zarządzanych podmiotów oferuję usługi audytu w imieniu podmiotu uprawnionego do badania tych sprawozdań wg obowiązujących biegłych rewidentów standardów rewizji finansowej.

przeglądy sprawozdań finansowych - pod rozwagę Zarządom i Właścicielom.

Jeżeli nie istnieje obowiązek badania sprawozdania finansowego a czujecie Państwo potrzebę nabrania pewności, że księgi rachunkowe prowadzone są poprawnie, a sprawozdania finansowe i rozliczenia z budżetem wolne od istotnych błędów, to przegląd z udziałem doradcy podatkowego Wasze wątpliwości rozwieje.

sporządzanie opinii, ekspertyz i opracowań w każdym zakresie i temacie z dziedziny rachunkowości i finansów (za wyjątkiem działalności banków i jednostek ubezpieczeniowych) - do wiadomości Zarządów, Właścicieli, Rad Nadzorczych, Kancelarii Adwokackich i Radców Prawnych.
Jeśli zamierzacie zmienić formę prawną, łączyć się lub dzielić Kancelaria oferuje sporządzenie opinii na potrzeby sądu rejestrowego. Jeśli istnieje potrzeba poprawy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w zarządzanej przez Państwa firmie albo rozpoznania obszarów narażonych na ryzyko nadużyć i fałszerstw oferuje przeprowadzenie audytu śledczego. Jeśli prowadzicie sprawy sądowe z zakresu rachunkowości służy doświadczeniem w sporządzaniu ekspertyz.

doradztwo z dziedziny rachunkowości - do wiadomości dyrektorów finansowych i głównych księgowych małych i średnich firm - doraźne i stałe doradztwo.

prowadzenie ksiąg rachunkowych - dla przypomnienia wspólnikom spółek jawnych i partnerskich oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.
Jeśli Państwa przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów oraz operacji finansowych w 2018 roku wyniosą 2 000 000 EUR, co stanowi równowartość 8 627 400 zł, oznacza to, że będziecie zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 roku. Służymy fachową pomocą przy ustaleniu bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych tj. inwentarza majątku, wymagalnych zobowiązań oraz ustaleniu kapitału właścicielskiego. Oferujemy nowoczesne oprogramowanie i wykorzystanie informatycznych technik kontaktowania się i przesyłania dokumentów.